• کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
  • کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
  • کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
  • کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران

خدمات کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
خدمات کلینیک آلرژی تهران
روش پذیرش:
بیماران مراجعه کننده بار اول ، نخست برای ارزیابی بوسیله همکاران بخش پذیرش بررسی و معاینه شده وبا مشورت متخصصین در صورت امکان آلرژیک بودن ماهیت بیماری ، مورد بررسی های تشخیصی و تستهای آلرژیک قرار میگیرند.
تستهای آلرژی معمولا بر روی پوست بیماران و با روش شبیه تلقیح و یا تزریق زیر جلدی انجام میشود . انتخاب مواد آلرژی زا برای انجام تست بر اساس نتایج قریب 50 سال فعالیت پژوهشی و تجارب درمانی پزشکان کلینیک آلرژی تهران با عطف به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی و عادات محیط زیستی افراد ساکن در مناطق مختلف کشورمان ایران، انجام شده است و در نوع خود کامل و جامع میباشد که شامل حداقل 64 ماده آلرژی زای معلق در هوا و در صورت لزوم 48 ماده آلرژی زای غذایی میباشد.
در مرحله بعدی با تکمیل پرونده، تستهای آلرژی در بیماران انجام شده و نتایج آن به صورت کامپیوتری ضبط و دراختیار پزشکان متخصص قرارمیگیرد.
نظر براینکه بیماریهای آلرژیک مزمن بوده و کنترل آنها حتی با تجویز واکسن درمانی تدریجا انجام میشود، به بیماران توصیه میشود که درفواصل معینی ضمن مراجعه برای پیگیری واکسن درمانی بطور متناوب مورد معاینه وارزیابی قرارگرفته ودستورات داروئی تکمیلی تجویز شود. دربیماران مقیم شهرستان به سبب دوری راه وجلوگیری از اقامت طولانی و یامهاجرت بیماران به تهران مانند تمام نقاط دنیا واکسنهای آلرژی با دستورات مربوطه برای مدت مشخصی تهیه وتحویل میشود که تحت نظرپزشکان خانوادگی خود به درمان ادامه و درفواصل معینی برای ارزیابی و پیگیری واکسنها مراجعه خواهند کرد.
بیماریهای شایع آلرژیک که عمدتا برای بررسی و درمان به کلینیک آلرژی مراجعه و مورد پذیرش قرار میگیرند، عبارتند از:
1- آلرژیهای تنفسی
الف : آلرژیهای بینی مانند زکامهای فصلی و دائمی و سینوزیت مزمن ناشی از آلرژی
ب : سرفه های آلرژیک مزمن
ج : آسم آلرژیک
2- آلرژیهای چشمی ( ورم ملتحمه آلرژیک )
3- حساسیت به نیش زنبور که سبب واکشنهای شدید و شوک میشود نیز پذیرش شده و راهنمائیهای لازم در جهت کنترل کردن واکنشهای مربوطه داده میشود.
دراین کلینیک راهنمائی های لازم کتبی و شفاهی برای هر بیمار بطور دقیق انجام میشود . پس از اخذ دستورات لازم از پزشکان ، آگاهی دقیق از نحوه استفاده از داروهای تجویز شده توسط پرسنل آموزش دیده به بیماران داده میشود.
نکاتی درمورد ایمونوتراپی (واکسن درمانی ) درآلرژی
درمان موثر و موفقیت آمیز برخی از تظاهرات آلرژی با روش تزریق واکسن ها (آلرژن ها ) 3-5 سال به طول می انجامد و بعداز اتمام این دوره و قطع واکسن ها، غالبا اثر آنها ادامه خواهد داشت . واکسن های آلرژی در مواردی که علائم ، مزمن شده و به مصرف داروهای تسکین دهنده جواب کافی نداده و یا کاربرد داروها سبب ایجاد عوارض ناخواسته میگردد، توصیه میشود.
درکودکان کاربرد واکسن های آلرژی علاوه برکاهش دادن و کنترل علائم آسم از بروز آسم درکسانیکه دچار حساسیت بینی هستند جلوگیری میکند.
درمان با واکسن های آلرژی را از نظر علمی ایمن درمانی (ایمونوتراپی ) می نامند ، با هر تزریق واکسن مقدار کمی از عصاره مواد حساس کننده یا آلرژن ، وارد بدن بیمار میشود که در غلظتی که بکار میرود سبب بروز علائم آلرژی نشده و در هربار بالارفتن غلظت ، سبب ایجاد تحمل و ایمنی بیمار در مقابل آن آلرژی میشود . برای اینکه واکسن های آلرژی موثر واقع شوند ابتدا باید نوع و شدت حساسیت مربوط به آن ماده با انجام تست های آلرژی که معمولا به روش داخل پوستی انجام میگیرد مشخص شود و سپس در دو مرحله برنامه رفع حساسیت انجام گردد.
مرحله اول : با تزریق مقدار اندکی از آلرژن مورد نظر شروع شده و میزان و غلظت آن بتدریج درمدت 7 تا 9 هفته بالا میرود که در این مدت درسیستم ایمنی شخص نسبت به آن آلرژن تحمل ایجاد میشود.
مرحله بعدی : دوره نگهداری است که بمدت 3-5 سال طول میکشد که درآن دوره مقدار موثر آلرژن ثابت مانده و با فواصل بیشتری تزریق آن ادامه میبابد .

پرسشها
درچه مواردی از تظاهرات آلرژی ، تزریق واکسن ها موثر هستند ؟
در حساسیت های فصلی مانند زکام آلرژی ، آسم و بروز سرفه های فصلی که عامل ایجاد کننده آنها گرده های پراکنده شده گیاهان در هوا هستند مانند درختان ، چمن ها وعلف ها
آلرژن های پراکنده در محیط داخل منزل که تظاهرات دائمی دارند مانند حساسیت به گرد و غبار و هیره (Mites) موجود در گردو غبار منزل ، آلرژن های مربوط به سوسک ، قارچ های ذره بینی و ذرات پراکنده شده از پوست حیوانات خانگی مانند گربه وسگ حساسیت به سم نیش زنبور و انواعی از مورچه.
آیا واکسن های آلرژی در تمام موارد آلرژی و افراد آلرژیک مفید هستند ؟
واکسن های آلرژی می توانند درمان انتخابی درموارد زیر باشند:
امکان دوری از مواد آلرژن وجود نداشته باشد.
درمان با داروها سبب بروز عوارض ناخواسته و عدم تحمل نسبت به آنها گردد.
درموارد حساسیت به سم زنبورها
درمواردی که بیمار در مرحله حمله ی شدید و مکرر آسم باشد شروع تزریق واکسن های آلرژی توصیه نمی شود .
دربیمارانی که مجبورند دوزهای بالای داروهای بتابلاکر مانند آتنولول و پروپرانولول (ایندرال ) مصرف کنند درصورت وجود حساسیت های شدید ، واکسن های آلرژن بکارنمی رود .
اگر بیمار حامله باشد در ابتدای حاملگی بهتر است تزریق واکسن های آلرژی شروع نشود . زیرا از طرفی با تزریق واکسن ، حساسیت بتدریج کاهش می یابد واز طرف دیگر درصورت بروز واکنش های شدید آلرژیک با تزریق واکسن مشکلاتی برای جنین ایجاد میشود ولی اگر بیمار در حین درمان واکسن حامله شود ادامه تزریق آلرژن ها اشکالی ندارد.
آیا پیش از شروع به درمان با واکسن های آلرژی، انجام تست لازم است ؟
بلی ، انجام تست های پوستی آلرژی ضمن شناخت نوع آلرژن ( واکسن ) شدت حساسیت را نیز مشخص میکند که درتنظیم مقادیر و غلظت واکسن بیمار موثر است . درجریان تست ها مقدار خیلی کمی از مواد آلرژی مختلف را روی پوست بیمار به روش خراش یا داخل جلدی قرارداده و بعداز 20 دقیقه شدت حساسیت بیمار از روی درجه سرخ شدن و تورم محل آن تعیین میگردد.
برای شروع اثر واکسن ها چه مدت زمان لازم است ؟
باشروع تزریق آلرژن ها علائم بیماری سریعا از بین نمی رود معمولا در اولین سال درمان بهبودی نسبی شروع و در سال دوم اثر قایل ملاحظه ای مشاهده و درغالب موارد در سال سوم اثر آن افزایش می یابد
ولی در برخی از افراد ادامه دوز نگهدارنده با فاصله های بیشتری تا چند سال لازم است . معمولا اگر تغییری در علائم بیماری پس از یکسال حاصل نشد بیمار باید مجددا ارزیابی شده .میزان غلظت واکسن افزایش و یا تست تکمیلی انجام شود.
اثر واکسن های آلرژی برای چه مدت زمان پایدار است ؟
در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است دربرخی بطور مادام العمر اثر دارد مانند کودکان و یا بیمارانی که بمدت طولانی تری درمان را ادامه داده اند درمواردی هم برخی از بیماران باید تزریق واکسن را بمدت بیشتری ادامه دهند تا علائم بیماری تحت کنترل باقی بماند.
آیا تزریق واکسن های آلرژی میتواند واکنش هایی به دنبال داشته باشد؟
غالبا تزریق آلرژن ها با رعایت دستورات پزشک متخصص بدون عارضه است ولی نظر به این که واکسن ها آلرژی حاوی مقدار تعیین شده از مواد آلرژن میباشد . امکان بروز واکنش در موارد نادر وجود دارد که عبارتند از :
واکنش های موضعی : که با تورم و قرمزی محل تزریق همراه است که غالبا طبیعی بوده و4تا 8ساعت به طول می انجامید .
واکنش های عمومی : که خیلی نادر است ولی باید مورد توجه قراربگیرد ممکن است شامل : بروز عطسه و تورم داخل بینی و کهیر عمومی باشد . واکنش های خیلی نادر مانند تنگی نفس و تورم گلو نیزدیده میشود .
واکنشهای شدید : که سبب پایین آمدن فشارخون و حالت آسم و تنگی نفس می شود ودرصورت بروز آن ، انجام درمان فوری لازم می باشد. معمولا واکنش های شدید در اثر نامرتب بودن فاصله تزریق واکسن ها و یا اشتباه در انتخاب شیشه مربوط به غلظت بالاتر که بدون تزریق غلظت پایین اتفاق می افتد. به منظور احتیاط و امکان درمان فوری واکنش های ناخواسته ، توصیه میشود که تزریق آلرژن ها در مطب پزشکان و یا درمانگاه ها انجام و پس از تزریق بیمار به مدت نیم ساعت در محل حضور داشته و تحت نظر باشند درصورت بروز عوارض شدید از ادامه تزریق واکسن ها با مقدار و فاصله تجویز شده خودداری و میزان غلظت واکسن ها به توصیه پزشک معالج تعدیل گردد.
درمورد کودکان
تزریق واکسن های آلرژی علاوه بردرمان و کنترل آلرژی های فعلی ، از بروز آلرژیهای جدید در آینده نیز جلوگیری میکند.سن شروع تزریق واکسن های آلرژی درکودکان از ابتدای 5 سالگی است.
ارزیابی نکات مثبت و منفی در درمان با واکسن های آلرژی
برای اینکه بدانیم آیا تزریق واکسن های آلرژی در شما و یا کودکان شما کار صحیح و بجائی است باید به نکات زیر توجه داشت .
- درمواردی که علائم آلرژی شدید و پیش رونده بوده و طول و شدت علائم آلرژی های فعلی رو به افزایش است ، درمان با واکسن های آلرژی باید مورد توجه قرارگیرد.
- مواردی که رضایت کافی از اثر داروهای تجویز شده وجود نداشته و یا مصرف مداوم این داروها سبب بروز عوارض میگردد وآلرژی فرد در حال پیشرفت باشد.
- نمی توانید از تماس با مواد حساسیت زا خودداری کنید
- آمادگی کافی برای شروع وادامه یک درمان طولانی دارید.
- مسئله تامین هزینه مالی این درمان برای شما خیلی مهم است.
بطور کلی با مشاوره با پزشک خود و ملاحظه موارد و اطلاعات فوق شخصا می توانید بهترین تصمیم را در مورد اقدام به درمان آلرژی خود بگیرید .
توجه : قسمتی از این متن از سایت زیرتهیه شده است . WWW.mayoclinic.com
توجه :
واکسنهای آلرژی منحصرا از عصاره مواد آلرژی زای محیطی تهیه میشود و حاوی هیچ نوع مواد دارویی و ترکیبات کرتن دار نمی باشد
کلینیک الرژی تهران دارای سابقه قریب پنجاه سال فعالیت درمانی ، پژوهشی تخصصی آلرژی در ایران میباشد.
آدرس کلینیک آلرژی تهران : تهران - خیابان طالقانی غربی بین میدان فلسطین و خیابان وصال شماره 540
تلفن تماس و تعیین وقت : 66404345- شماره فاکس 66404894
بیماریهای اصلی شایع ناشی از آلرژی که در کلینیک آلرژی مورد پذیرش قرار گرفته واز اقدامات تخصصی مانند انجام تستهای آلرژی و واکسن درمانی بهره میگیرند به شرح زیر میباشند:
1-آلرژی بینی
2- سرفه های آلرژیک
3-آسم و آلرژیهای چشمی ( ورم ملتحمه آلرژیک چشم )
در مورد آلرژی به سم نیش زنبور نیز بیماران مورد راهنمائی قرار میگیرند.
نظرسنجی
نظر سنجی
نظر شما در مورد خدمات کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تعداد کل آرا : 5722
مشاهده نتایج
آمار بازدید
آمار بازدید
بازدید امروز:469
بازدید دیروز:441
بازدید کل:656028

تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران میباشد.
طراحی و اجرا : تحلیل داده ها